Highlighted
New here

Voucher 2000

ทำเรื่องขอvoucher ไปเมื่อต้นเดือนก.พ.แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะ.สามารถเช็คให้ได้มั้ยค่ะ เบอร์ที่ย้ายค่าย0970152968
2 คำตอบ 2
dtac call center

เรื่อง: Voucher 2000

 

Buddy BB ตรวจสอบหมายเลข 0970152968 ย้ายค่ายสำเร็จในวันที่ 26/01/2015 ซึ่งในกรณีย้ายค่ายสำเร็จระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2558

สามารถใช้สิทธิส่วนลดค่าเครื่อง 2,000 บาท ได้ที่สำนักงานบริการได้เลย ซึ่งจะไม่มีการจัดส่ง Voucher ให้ค่ะ

และสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2558 นะคะ

 

    ซึ่งในกรณีของคุณ Nuttynps Buddy BB ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมให้แล้ว อย่างไรแล้ว
ถ้าทราบผล Buddy BB จะอัฟเดทให้ทราบอีกครั้งนะคะ

 

dtac community.png

dtac feedback team

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: Voucher 2000

 

  

Buddy BB อัฟเดทข้อมูลค่ะ ปัจจุบันทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติการรับสิทธิ์ซื้อเครื่องผ่านทางสำนักงานแล้ว ไม่ทราบคุณ Nuttynps สะดวกติดต่อสำนักงานสาขาไหนค่ะ

อย่างไรแล้ว รบกวนแจ้งกลับอีกครั้งนะคะ Buddy BB ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่สาขาให้อีกครั้งค่ะ

โดยสามารถแจ้งเข้ามาทาง inbox และแนบ link กระทู้เข้ามาด้วยนะคะ

 

      และสามารถตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานได้ที่ http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

 

 dtac community.png

dtac feedback team