Just browsing

ไม่มีรหัสเข้าดู prime time

ผมเข้าดูหนังใน prime timeไม่ได้เพราะไม่มี รห้ส ช่วยบอกรหัสให้ด้วยครับ
แท็ก (1)
4 คำตอบ 4
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีรหัสเข้าดู prime time

 

ก่อนหน้านี้สามารถดูได้ตามปกติหรือเปล่าคะ

 

4841

dtac feedback team

Just browsing

เรื่อง: ไม่มีรหัสเข้าดู prime time

เข้าไม่ได้ตั้งแต่แรกครับ
Just browsing

เรื่อง: ไม่มีรหัสเข้าดู prime time

มีช่องให้ใส่ Enter Card Number และ CVV ต้องใส่รหัสอะไรครับ
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีรหัสเข้าดู prime time

 

ถ้าเป็นสิทธิ์ใช้ primetime ของ Dtac โดยปกติต้องเลือกไปที่ browse และเลือก primetime ดูเพลิน​ค่ะ

แต่ถ้าดูในหมวดอื่นๆ ที่มีการคิดค่าบริการทาง primetime จะคิดค่าบริการเพิ่มค่ะ แมวขยิบตา

 

4841

dtac feedback team