นพดล2527
Just browsing

เรื่องย้ายแบบเติมเงินมารายเดือน

 ผมอยากถามผมเป็นลูกค้าดีเทคยุแล้วแบบเติมเงินผมอยากได้โทสับj2proเปลื่ยนไปไช่รายเดือนจะต้องทำอย่าไรคับและผมต้องเสียค่าไช่จ่ายเท่าไร