Regular Viewers

เรื่องการนับอายุการใช้งาน

เบอร์โทรเราติดชื่อของน้า ซึ่ง 3 ปีก่อน ใช้ชื่อน้าเป็นคนลงทะเบียน เราอายุยังไม่ถึง 18 ปี ตอนนี้ ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์ จะต้องเริ่มนับการใช้งานใหม่เลยเหรอคะ ถ้านับอายุเท่าเดิม แต่เปลี่ยนชื่อไม่ได้เหรอคะ เสียดายเวลา

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่องการนับอายุการใช้งาน

สวัสดีค่ะคุณ Ppraesrr น้องฟ้า ใบบัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้รับด้วยค่ะ กรณีเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน สิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นเดิมจะถูกยกเลิก ต้องเริ่มต้นใหม่ หากต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องใดเพิ่มเติม แจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

dtac feedback team