dtacApp
Brand Lovers

สิทธิพิเศษ เมื่อเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ในเดือนกันยายน 2561

พิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงิน รับฟรี Starbucks e-Coupon รวมมูลค่า 600 บาท เมื่อเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-16 ก.ย. 2561

เปลี่ยนเป็นรายเดือนคลิก

 

Pretopost_Starbucks_Sep_Appgift_TH.jpg

 

โปรโมชั่น:                     

เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนบน dtac app หรือ dtac website ระหว่างวันที่ 1-16 ก.ย. 2561 รับฟรี Starbucks e-Coupon รวมมูลค่า 600 บาท

 

สิทธิพิเศษ:                   

ฟรี Starbucks e-Coupon รวมมูลค่า 600 บาท

เดือนที่ 1 – รับฟรี Starbucks e-Coupon 300 บาท

เดือนที่ 2 – รับฟรี Starbucks e-Coupon 200 บาท 

เดือนที่ 3 – รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท 

 

ระยะเวลากิจกรรม:          

1-16 ก.ย. 2561

 

ระยะเวลาในการรับรางวัล:

เดือนที่ 1 – 1-31 ต.ค. 2561

เดือนที่ 2 – 1-30 พ.ย. 2561

เดือนที่ 3 – 1-31 ธ.ค. 2561

 

วิธีการรับรางวัล:              

ลูกค้าดีแทคเติมเงินที่ทำตามเงื่อนไข สามารถรับสิทธิ์ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. กดรับสิทธิ์ที่ URL ใน SMS ข้อความดังนี้ “ขอบคุณที่เปลี่ยนเป็นรายเดือน รับฟรี Starbucks e-Coupon ได้ที่เมนู แคมเปญบน dtac app หรือคลิก [URL]”

2. กดรับสิทธิ์บน dtac app ที่เมนู ของขวัญ ใน แคมเปญ

 

เงื่อนไขกิจกรรม:

1. กิจกรรมนี้รองรับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนบน dtac app และ dtac website

2. กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน ที่เปลี่ยนเป็นรายเดือนระหว่าง 1-16 ก.ย. 61 และยังต้องมีสถานะเป็นรายเดือนจนถึงวันที่รับสิทธิ์

3. ของรางวัล: ฟรี Starbucks e-Coupon รวมมูลค่า 600 บาท

เดือนที่ 1 - รับฟรี Starbucks e-Coupon 300 บาท

เดือนที่ 2 - รับฟรี Starbucks e-Coupon 200 บาท

เดือนที่ 3 - รับฟรี Starbucks e-Coupon 100 บาท

4. ระยะเวลากิจกรรม: 1-16 ก.ย. 61

5. ระยะเวลารับของรางวัล:

เดือนที่ 1 - 1-31 ต.ค. 61

เดือนที่ 2 - 1-30 พ.ย. 61

เดือนที่ 3 - 1-31 ธ.ค. 61

6. การรับของรางวัล:

- SMS แจ้งรับของรางวัลจาก dtac app แจ้งรับของรางวัลจะถูกส่งให้ผู้ได้รับสิทธิ์ที่ทำตามเงื่อนไขข้างต้นครบถ้วน ในวันที่ 1 ต.ค., 1 พ.ย., และ 1 ธ.ค. 2561

- ผู้ได้รับสิทธิ์จำเป็นต้องทำการรับของรางวัลผ่านทางเมนู 'แคมเปญ' บน dtac app

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หากผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

8. 1 สิทธิ์ / 1 เบอร์ / 1 กิจกรรม

 

เปลี่ยนเป็นรายเดือนคลิก

 

แท็ก (1)