Highlighted
New Comer

สอบถามสิทธิส่วนลดซื้อสมาทโฟน

ทำการย้ายค่ายออนไลน์เรียบร้อยแล้ว กำลังรอรับส่วนลดเพื่อซื้อสมาทโฟนอยู่ อยากทราบว่าสมาทโฟนที่จะใช้ส่วนลดนี้ได้ต้องเป็นรุ่นที่เลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัคร หรือสามารถเปลี่ยนได้ครับ

1 คำตอบ
dtac call center

เรื่อง: สอบถามสิทธิส่วนลดซื้อสมาทโฟน

@canni ต้องเป็นรุ่นที่เลือกไว้ตั้งแต่ตอนสมัครเลยนะคะ จะไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นได้ค่ะ ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team