New Comer

สถานะ Blue member

เดิมใช้ดีแทครายเดือนมาเกิน 10 ปี ปัจจุบันมีปัญหาสัญญาณ2Gโทรหลุดบ่อย จึงคิดจะเอาเบอร์เดิมไปเปลี่ยนเป็นนาโนซิมเพื่อใช้เล่นไอแพดรายเดือนแทน ไม่ทราบว่าสถานะblue member จะหายไปไหมครับเนื่องจากไม่ได้เป็นโปรโทรศัพท์แล้ว
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac app Newbie

เรื่อง: สถานะ Blue member

@Thanitakorn ไม่น่าเกี่ยวกันนะครับ น่าจะเป็น สถานะblue member  เหมือนเดิม แค่ตรงตามเงื่อนไข  แค่ข้อกำหนดยังอยู่แบบเดิม

 

BLUE MEMBER เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือลูกค้าที่มีอายุการการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป และ มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือนไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อเดือน