Highlighted
New here

ตรวจสอบยอดคงเหลือ สิทธิ์ดูหนัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ สิทธิ์ดูหนัง SF

สอบถามค่ะ

1.) ณ.ปัจจุบันสิทธิ์คงเหลือของ Gold Member ในการดูหนัง SF 70 บาทต่อสัปดาห์ หมดหรือยังคะ?
2.) นอกจากการสอบถามผ่านช่องทางนี้ สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของสิทธิ์ได้ในช่องทางไหนอีกบ้าง 

2 คำตอบ 2
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ตรวจสอบยอดคงเหลือ สิทธิ์ดูหนัง

@BoAloha น้องฟ้าประสานงานตรวจสอบให้นะคะ แล้วจะมี update เพิ่มเติมค่ะ

10475

dtac feedback team

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ตรวจสอบยอดคงเหลือ สิทธิ์ดูหนัง

@BoAloha น้องฟ้า update ค่ะ จากการตรวจสอบ สิทธิ์คงเหลือของ Gold Member ในการดูหนัง SF 70 บาท ณ ปัจจุบันสิทธิ์จะเต็มแล้วนะคะ สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ หรือ Call center 1678 ค่ะ

10475

dtac feedback team