Highlighted
Regular Viewers

การให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ทำให้ลูกค้าเสียเวลา

เรียน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 

เนื่องด้วยกระผมนายณรงค์ศักดิ์ เป็นลูกค้า DTAC หมายเลข 0816529142 ได้สอบถาม Promotion การซื้อเครื่อง iPhone XS MAX 256 GB เข้าไปยัง Call center โดยการโทรเข้าไปยังหมายเลข 1678 จากหมายเลข 0817912951

 

ผมสอบถามการใช้สิทธิ์ของหมายเลขอื่น คือ 0835592625 ในการซื้อ iPhone ของลูกค้าสิทธิ Blue member ซึ่งเข้าใจว่าจะต้องเป็นลูกค้ามาแล้ว 12 เดือน แต่หมายเลขที่สอบถามนั้นยังไม่ถึง ซึ่งได้แจ้ง Call center ไปว่าอยากจะใช้สิทธิ์ทำได้หรือไม่ พนักงานแจ้งว่าทำได้ โดยได้รับการปลดล็อคจากหัวหน้างานให้แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ จากนั้นในวันรุ่งขึ้นผมจึงเดินทางไปยังสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมกับเจ้าของหมายเลขที่จะใช้สิทธิ์ เมื่อไปถึง พนักงานแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ และแจ้งว่าไม่เข้าเกณฑ์ และยังแจ้งให้ลูกค้าซื้อเครื่องในราคาปกติแทน ซึ่งไม่ได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเลย

 

ทั้งนี้อยากจะสอบถามไปยัง DTAC ว่าจะมีมาตรการอย่างไรกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งที่ลูกค้าแจ้งให้ตรวจสอบอย่างละเอียด จนได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้งานได้แน่นอน จึงเสียเวลาในการเดินทางไปยังสาขาของ DTAC 

 

ขอบคุณครับ

ณรงค์ศักดิ์

0817912951