Just browsing

การรับตั๋วคอนเสิร์ตจาก dtac reward

ถ้าหากว่าผมได้รับตั๋วคอนเสิร์ตจากกิจกรรมของ dtac reward แต่เบอร์ของผมที่ใช้ร่วมกิจกรรม เปิดในนามคุณแม่ จะต้องให้คุณแม่ผมไปรับ หรือสามารถเอาสำเนาบัตรประชาชนไปใช้แทนได้ครับ ขอบคุณครับ
2 คำตอบ 2
dtac call center

เรื่อง: การรับตั๋วคอนเสิร์ตจาก dtac reward

 

หากคุณแม่ไม่สะดวกไปรับ ก็สามารถมอบอำนาจได้ค่ะ โดยเขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ

ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร เช่น ข้าพเจ้านาย ก ขอมอบอำนาจให้ นาย ข ดำเนินการติดต่อขอรับบัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น 

 

Buddy กระต่ายขอให้ดูคอนเสิร์ตให้สนุกเลยนะคะ 

dtac feedback team

Just browsing

เรื่อง: การรับตั๋วคอนเสิร์ตจาก dtac reward

ขอถามอีกครับ ทางดีแทคให้บัตร มา 2 ใบ ในกรณีที่คุณแม่มอบอำนาจให้ผมไปรับบัตรเพื่อดูคอนเสิร์ตแทน ผมสามารถนำผู้ติดตาม(ที่ไม่ใช่คุณแม่) ไปได้ด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ