Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เปลี่ยนซิมนาโน

จะเปลี่ยนซิมให้แม่เป็นซิมนาโน จะต้องใช้หลักฐานอ่ะไรบ้างค๊ะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนซิมนาโน

@catjing26 หากเป็นการมอบอำนาจ เอกสารดังนี้ค่ะ
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)
- หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน (ใช้กรอบ Sim ไม่ได้)

ปล. หนังสือมอบอำนาจ สามารถเขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจได้ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องใด เช่น ข้าพเจ้า นาย ก ขอมอบอำนาจ ให้ นาย ข ดำเนินการออก Sim card ใหม่หมายเลข...... เป็นต้น ค่ะ

หากมีข้อมูลอื่นสอบถามเพิ่มเติมรบกวนแจ้งเรื่องมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) ได้ค่ะ

10475

dtac feedback team