ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ลูกค้าที่สั่งซื้อ Huawei Y9 2018 จะได้รับสินค้าวันที่เท่าไหร่   ตอบ สั่งซื้อ Huawei Y9 2018 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 – 29 มี.ค. 2561 ทาง dtac | online store สินค้าจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป *หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หรือใส่ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง วันที่ได้รับสินค้าจะล่าช้าออกไปจากที่กำหนดไว้  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าดีแทครายเดือนและลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ สั่งซื้อ Huawei Y9 2018 มีเงื่อนไขอย่างไร   ตอบ - ลูกค้าดีแทครายเดือนและลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน) -  ลูกค้าดีแทครายเดือนที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ - ลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ไม่สำเร็จภายในวันที่ 29 มี.ค. 2561 ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเครื่องในราคาปกติ หรือ คืนเงินเต็มจำนวน โดยลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายในวันที่ 30 มี.ค. 2561   
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์สั่งซื้อ Huawei Y9 2018 อย่างไร   ตอบ สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ) สามารถสั่งซื้อ Huawei Y9 2018 และชำระเงินล่วงหน้า ระหว่างดำเนินการย้ายค่ายได้ โดยต้องย้ายค่ายสำเร็จภายในวันที่ 29 มี.ค. 2561 เท่านั้น *ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อทาง dtac | online store  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Huawei Y9 2018 ได้วันที่เท่าไหร่   ตอบ สั่งซื้อ Huawei Y9 2018 ล่วงหน้า ได้ระหว่างวันที่ 16 – 29 มี.ค. 2561 ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ผ่านทาง dtac | online store เท่านั้น   
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับประกันตัวเครื่อง Samsung Galaxy S9 | S9+    ตอบ หากสินค้าชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน   FAQ ที่เกี่ยวข้อง     สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store รับสินค้าอย่างไร สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store มีของแถมอะไรบ้าง สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store จะได้รับเครื่องวันไหน  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store สามารถยกเลิก, เปลี่ยนสีเครื่อง หรือแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ ได้หรือไม่   ตอบ สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการจองซื้อเครื่องล่วงหน้า โดยระบุรุ่น ความจุ และสีสินค้าแล้ว  ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   การรับประกันตัวเครื่อง Samsung Galaxy S9 | S9+  สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store รับสินค้าอย่างไร สามารถสั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store ได้ในวันที่เท่าไหร่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store ต่อคนได้กี่เครื่อง    ตอบ จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store สามารถยกเลิก, เปลี่ยนสีเครื่อง หรือแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ ได้หรือไม่ การรับประกันตัวเครื่อง Samsung Galaxy S9 | S9+  สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store รับสินค้าอย่างไร  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store โปรโมชั่นราคาพิเศษมีเงื่อนไขอะไร   ตอบ โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน) กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้   FAQ ที่เกี่ยวข้อง    สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store มีของแถมอะไรบ้าง สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store ต่อคนได้กี่เครื่อง  สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store สามารถยกเลิก, เปลี่ยนสีเครื่อง หรือแก้ไข/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ ได้หรือไม่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store ชำระเงินอย่างไร   ตอบ ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามโปรโมชั่นเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการให้สมบูรณ์และได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมล และ SMS จึงจะถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ดูรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเมื่อช้อปที่ dtac online store ได้ที่ คลิก  http://www.dtac.co.th/campaign/device/bank-promotion.html   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   สามารถสั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store ได้ในวันที่เท่าไหร่ สิทธิการสั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ราคาพิเศษ ที่ dtac | online store บุคคลทั่วไปจองได้หรือไม่ สั่งซื้อ Samsung Galaxy S9 | S9+ ทาง dtac | online store จะได้รับเครื่องวันไหน  
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  มีเงื่อนไขการใช้บริการอย่างไร   ตอบ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน ( สัญญา 12 เดือน) กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  หมดเขตเมื่อใด    
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร   ตอบ การรับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้ากลับ เพื่อยืนยันข้อมูล  การโอนเครดิตเงินคืน หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 2 วันทำการ   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale มีเงื่อนไขการใช้บริการอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  หมดเขตเมื่อใด  โปรโมชั่นพิเศษ New Year Exclusive Sale สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ แตกต่างจากโปรโมชั่นย้ายค่ายปกติอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง  
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง   ตอบ 1. รับสิทธิ์ซื้อในราคา Best Deal สำหรับลูกค้าดีแทค เมื่อซื้อเครื่อง พร้อมสมัครหรือ  มีแพ็กเกจ และชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรุ่น 2. ลดค่าเครื่องทันที 1,500 บาท เมื่อระบุรหัสส่วนลดย้ายค่ายในขั้นตอนการสั่งซื้อ 3. รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท ภายใน 15 วันทำการ เมื่อชำระค่าบริการรายเดือน ล่วงหน้าเพิ่ม 1,000 บาท (จะได้รับค่าบริการรายเดือนคืน 100 บาท นาน 10 เดือน)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale มีเงื่อนไขการใช้บริการอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  หมดเขตเมื่อใด     
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่นพิเศษ New Year Exclusive Sale สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์  แตกต่างจากโปรโมชั่นย้ายค่ายปกติอย่างไร   ตอบ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมออนไลน์ รับส่วนลด 3,000.- ( จากปกติ 1,500) เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนผ่านช่องทาง dtac | online store * ตามเงื่อนไข ซื้อเครื่องราคาพิเศษ New Year Exclusive Sale   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  หมดเขตเมื่อใด โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร  
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale หมดเขตเมื่อใด ตอบ โปรโมชั่นพิเศษ New Year Exclusive Sale สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์สำเร็จ ระหว่างวันที่ 16 – 31 ธ.ค. 2560 และกลับมารับสิทธิ์ภายใน 15 ม.ค. 2561 ผ่านช่องทาง dtac | online store เท่านั้น (ศูนย์บริการดีแทคไม่ร่วมรายการ)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่นพิเศษ New Year Exclusive Sale สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ แตกต่างจากโปรโมชั่นย้ายค่ายปกติอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร    
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่นซื้อเครื่องราคาพิเศษ Best Deal ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ส่วนลดทั้งหมดเท่าไหร่  ตอบ สามารถนำส่วนลดจากการย้ายค่าย ที่เลือกรับส่วนลดค่าเครื่อง 1500 มาใช้ลดราคาในแคมเปญ Beat Deal   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   สามารถซื้อเครื่องราคาพิเศษ Best Deal แบบไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าได้หรือไม่ สามารถซื้อเครื่องราคาพิเศษ Best Deal ได้ที่ใดบ้าง  ทำการซื้อเครื่องราคาพิเศษ Best Deal ต่อคนได้กี่เครื่อง  
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซื้อ iPhone x ออนไลน์สามารถเปลี่ยนที่จัดส่งหรือสีเครื่องได้หรือไม่  ตอบ สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการซื้อเครื่อง โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ย้ายค่ายซื้อ iPhone x ได้ส่วนลดเท่าไหร่ ตอบ ย้ายค่ายเบอร์เดิม ลดเพิ่มอีก 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "เงื่อนไขการซื้อ iPhone X สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์" คลิก    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ iPhone x  ทางออนไลน์สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง ตอบ  เลือกรับสินค้าได้ที่ dtac hall หรือ สถานที่จัดส่งสินค้าตามที่ผู้สั่งซื้อระบุ
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซื้อ iPhone x ออนไลน์รับสินค้าที่สาขา(dtac hall) ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง  ตอบ - กรณีผู้สั่งซื้อไปรับด้วยตนเอง ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงตามชื่อที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และ SMS หรือ email ยืนยันคำสั่งซื้อที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อ - กรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สั่งจองสินค้าและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ iPhone x พร้อมจ่ายค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ส่วนลดนั้นจะหักค่าบริการกี่เดือนบ้าง  ตอบ - รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 4,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,099 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 400 บาทนาน 10 เดือน - รับส่วนลดค่าเครื่อง 6,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 3,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 899 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 300 บาทนาน 10 เดือน - รับส่วนลดค่าเครื่อง 4,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 599 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาทนาน 10 เดือน - รับส่วนลดค่าเครื่อง 2,000 บาท ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 599 บาทต่อเดือนขึ้นไป   * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "เงื่อนไขการซื้อเครื่องแบบชำระเงินออนไลน์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ผ่าน dtac | online store" คลิก     
ดูบทความเต็ม