ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
ดูบทความเต็ม
มีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการซื้อ Samsung Galaxy Note10 | 10+ ราคาพิเศษ หลายธนาคาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย 
ดูบทความเต็ม
ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครื่องข่ายใช้เบอร์เดิม
ดูบทความเต็ม
ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์รับประกันหน้าจอผ่านแอปพลิเคชั่น Galaxy Gift ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.62 - 30 ก.ย.62
ดูบทความเต็ม
จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์ 12 เดือน และอุปกรณ์เสริมภายในกล่อง 6 เดือน
ดูบทความเต็ม
1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 เครื่อง
ดูบทความเต็ม