ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร   ตอบ การรับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้ากลับ เพื่อยืนยันข้อมูล  การโอนเครดิตเงินคืน หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 2 วันทำการ   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale มีเงื่อนไขการใช้บริการอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  หมดเขตเมื่อใด  โปรโมชั่นพิเศษ New Year Exclusive Sale สำหรับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ แตกต่างจากโปรโมชั่นย้ายค่ายปกติอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง  
ดูบทความเต็ม
คำถาม โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  ได้รับส่วนลดอะไรบ้าง   ตอบ 1. รับสิทธิ์ซื้อในราคา Best Deal สำหรับลูกค้าดีแทค เมื่อซื้อเครื่อง พร้อมสมัครหรือ  มีแพ็กเกจ และชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรุ่น 2. ลดค่าเครื่องทันที 1,500 บาท เมื่อระบุรหัสส่วนลดย้ายค่ายในขั้นตอนการสั่งซื้อ 3. รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท ภายใน 15 วันทำการ เมื่อชำระค่าบริการรายเดือน ล่วงหน้าเพิ่ม 1,000 บาท (จะได้รับค่าบริการรายเดือนคืน 100 บาท นาน 10 เดือน)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale มีเงื่อนไขการใช้บริการอย่างไร โปรโมชั่น New Year Exclusive Sale  หมดเขตเมื่อใด     
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซื้อ iPhone x ออนไลน์สามารถเปลี่ยนที่จัดส่งหรือสีเครื่องได้หรือไม่  ตอบ สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการซื้อเครื่อง โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ iPhone x  ทางออนไลน์สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง ตอบ  เลือกรับสินค้าได้ที่ dtac hall หรือ สถานที่จัดส่งสินค้าตามที่ผู้สั่งซื้อระบุ
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซื้อ iPhone x ออนไลน์รับสินค้าที่สาขา(dtac hall) ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง  ตอบ - กรณีผู้สั่งซื้อไปรับด้วยตนเอง ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงตามชื่อที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และ SMS หรือ email ยืนยันคำสั่งซื้อที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อ - กรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สั่งจองสินค้าและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สิทธิจองซื้อ iPhone X ล่วงหน้า ผ่าน dtac | online store มีเงื่อนไขอย่างไร ตอบ สิทธิจองซื้อ iPhone X ราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิจองซื้อในราคาพิเศษ ลูกค้าเครือข่ายอื่นต้องเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทคแบบรายเดือนให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิจองซื้อในราคาพิเศษ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะทราบได้อย่างไรว่ามีสินค้าที่ต้องการอยู่ในสต็อคของ dtac | online store หรือไม่? ตอบ ขณะที่คุณกำลังเลือกชมสินค้าใน dtac | online store ถ้าสินค้ายังมีในสต็อค จะขึ้นคำว่า “BUY NOW” ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถกดสั่งซื้อได้เลย ถ้าสินค้าไม่มีในสต็อค จะขึ้นคำว่า “SOLD OUT” ซึ่งแปลว่าหมดแล้วนั่นเอง อย่างไรก็ตามสต็อคของสินค้าในบางรุ่นที่จำหน่ายหมดไปแล้ว dtac | online store จะมีการอัพเดตข้อมูล รวมทั้งสต็อคสินค้าเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า
ดูบทความเต็ม