ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม กรณีซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ออนไลน์สามารถเปลี่ยนที่จัดส่งได้หรือไม่    ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดส่งได้ * (กรุณาตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งทุกครั้งก่อนการชำระเงิน)    FAQ ที่เกี่ยวข้อง   กรณีซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้หรือไม่  ซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ทางออนไลน์สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง ซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ทางออนไลน์ต้องชำระเงินเมื่อไหร่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ทางออนไลน์สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง   ตอบ  เลือกรับสินค้าได้ที่ dtac hall หรือ สถานที่จัดส่งสินค้าตามที่ผู้สั่งซื้อระบุ   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   กรณีซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ออนไลน์สามารถเปลี่ยนที่จัดส่งได้หรือไม่ ทำการซื้อ iPhone 8 I 8 plus ต่อคนได้กี่เครื่อง  กรณีซื้อ iPhone 8 I 8 plus ออนไลน์รับสินค้าที่สาขา(dtac hall) ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ iPhone 8 I 8 plus พร้อมจ่ายค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ส่วนลดนั้นจะหักค่าบริการกี่เดือนบ้าง   ตอบ - ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)   จะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 250 บาทนาน 10 เดือน   - ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)   จะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาทนาน 10 เดือน   - ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,200 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)   จะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 120 บาทนาน 10 เดือน   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ     "เงื่อนไขการซื้อเครื่องแบบชำระเงินออนไลน์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ผ่าน dtac | online store" FAQ ที่เกี่ยวข้อง    หากซื้อ iPhone 8 I 8 plus  โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนต้องติดสัญญากี่เดือน ซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ทางออนไลน์ต้องชำระเงินเมื่อไหร่ การรับประกันตัวเครื่อง  iPhone 8 I 8 plus     
ดูบทความเต็ม
หากซื้อ iPhone 8 I 8 plus  โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนต้องติดสัญญากี่เดือน โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 9 เดือน (สัญญา 9 เดือน) * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "เงื่อนไขการซื้อเครื่องแบบชำระเงินออนไลน์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ผ่าน dtac | online store"   อ่านรายละเอียด iPhone 8 I 8 plus เพิ่มเติม    FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ซื้อ iPhone 8 I 8 plus พร้อมจ่ายค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ส่วนลดนั้นจะหักค่าบริการกี่เดือนบ้าง ย้ายค่ายซื้อ iPhone 8 I 8 plus ได้ส่วนลดเท่าไหร่ ซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ทางออนไลน์สามารถรับเครื่องที่ไหนได้บ้าง   ดูแพ็กที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้เลย  คลิกที่นี่!!!    
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากสั่งซื้อ Samsung Galaxy Note8 แล้วสามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้หรือไม่ ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้ (กรุณาตรวจสอบสี รุ่น ขนาดทุกครั้งก่อนการชำระเงิน)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ Samsung Galaxy Note8  ทาง online store สามารถจ่ายเงินปลายทางตอนรับสินค้าได้หรือไม่ ตอบ ปัจจุบันยังไม่เปิดช่องทางการชำระเงินปลายทาง   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ซื้อ Samsung Galaxy Note8 ทาง online store จะต้องรอจัดส่งสินค้ากี่วัน ซื้อ Samsung Galaxy Note8  ทาง online store  ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันรับเครื่อง หากสั่งซื้อ Samsung Galaxy Note8 แล้วสามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้หรือไม่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อ Samsung Galaxy Note8 ทาง online store จะต้องรอจัดส่งสินค้ากี่วัน ตอบ สินค้าจะถูกส่งภายใน 18.00น. ของวันทำการถัดไป   เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าของ dtac | online store • สำหรับการสั่งซื้อก่อน 12.00 น. ของวันจันทร์-วันพฤหัสบดี จะจัดส่งในวันทำการถัดไป ภายใน 18.00 น. • สำหรับการสั่งซื้อก่อน 12.00 น. ของวันศุกร์ จะจัดส่งในวันจันทร์ ภายใน 18.00 น. ที่เป็นวันทำการปกติ • สำหรับการสั่งซื้อหลัง 12.00 น. ของวันศุกร์ และ วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งในวันอังคาร ภายใน 18.00 น. ที่เป็นวันทำการปกติ • วันทำการ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนัตขฤกษ์)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   หากสั่งซื้อ Samsung Galaxy Note8 แล้วสามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้หรือไม่ ซื้อ Samsung Galaxy Note8  ทาง online store  ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันรับเครื่อง ซื้อ Samsung Galaxy Note8  ทาง online store สามารถจ่ายเงินปลายทางตอนรับสินค้าได้หรือไม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากชำระค่าบริการล่วงหน้า ตอนซื้อ Samsung Galaxy Note8 จะได้คืนค่าบริการเมื่อใด   ตอบ หากชำระค่าบริการล่วงหน้า 1,500 บาท  (คืนค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 10 เดือน) จะเริ่มคืนค่าบริการ เดือนที่ 1  และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   สามารถซื้อ Samsung Galaxy Note8 โดยไม่จ่ายค่าบริการล่วงหน้าได้หรือไม่  ซื้อ Samsung Galaxy Note8 ราคาพิเศษ สมัครแพ็คเกจ 899 บาท จะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนเพิ่มต้องทำอย่างไร หากสั่งซื้อ Samsung Galaxy Note8 แล้วสามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้หรือไม่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถซื้อ Samsung Galaxy Note8  โดยไม่จ่ายค่าบริการล่วงหน้าได้หรือไม่ ตอบ สามารถทำได้ โปรโมชั่น Samsung Galaxy Note8 ราคาพิเศษ 32,400 บาท   สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ที่มีหรือสมัครแพ็คเกจ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า) และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)   FAQ ที่เกี่ยวข้อง    หากชำระค่าบริการล่วงหน้า ตอนซื้อ Samsung Galaxy Note8 จะได้คืนค่าบริการเมื่อใด ซื้อ Samsung Galaxy Note8 ทาง online store จะต้องรอจัดส่งสินค้ากี่วัน ซื้อ Samsung Galaxy Note8  ทาง online store สามารถจ่ายเงินปลายทางตอนรับสินค้าได้หรือไม่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม "เปิดเบอร์ใหม่จดทะเบียนรายเดือน” กับ dtac | online store มีบริการที่ใดบ้าง? ตอบ ช่วงแรกของการให้บริการ “เปิดเบอร์ใหม่” ทาง dtac | online store ให้บริการจัดส่งซิมถึงบ้านตามจังหวัด ดังนี้ 1. กรุงเทพ 2. กาญจนบุรี 3. จันทบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. ชลบุรี 6. ชัยนาท 7. เชียงใหม่ 8. นครนายก 9. นครปฐม 10. นครราชสีมา 11. นครสวรรค์ 12. นนทบุรี 13. ปทุมธานี 14. ประจวบคีรีขันธ์ 15. ปราจีนบุรี 16. เพชรบุรี 17. ภูเก็ต 18. ระยอง 19. ราชบุรี 20. ลพบุรี 21. สงขลา 22. สมุทรปราการ 23. สมุทรสงคราม 24. สมุทรสาคร 25. สระแก้ว 26. สระบุรี 27. สิงห์บุรี 28. สุพรรณบุรี 29. อยุธยา 30. อ่างทอง  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ซื้อของกับ dtac | online store สามารถออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทได้หรือไม่? ตอบ ได้ค่ะ โดยปกติแล้ว เมื่อทำรายการถึงหน้า "CHECKOUT” ระบบจะดึงชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณใส่ไว้ มาเป็นที่อยู่ในใบกำกับภาษี หากคุณต้องการใบกำกับเป็นที่อยู่อื่น หรือในนามบริษัท ขณะที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและอยู่ในขั้นตอนกรอกข้อมูลผู้ซื้อ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้   เอาเครื่องหมายถูกออกจาก “ใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับออกใบเสร็จ”   2. กรอกชื่อ และทีอยู่บริษัท ในส่วนของที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน     3. กด "ดำเนินการชำระเงิน"        FAQ ที่เกี่ยวข้อง   ซื้อมือถือจาก dtac online store จะได้ใบกำกับภาษีมั๊ย?
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าที่ dtac | online store ที่ชำระเงินแล้วได้หรือไม่? ตอบ เนื่องจากระบบการจัดส่งของ dtac | online store นั้นมีหลักการที่ว่าส่งเร็วให้คุณได้สินค้าไว ดังนั้น เมื่อมีการสั่งซื้อ สินค้าจะถูกดึงออกมาจากสต็อคและส่งไปยังผู้จัดส่งเพื่อให้ถึงมือลูกค้าเร็ว ที่สุด เพราะฉะนั้นจะเป็นการดีกว่า ถ้าคุณจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมลและเบอร์ติดต่อที่ถูกต้องก่อนยืนยันการสั่งซื้อ เพราะหากมีความคลาดเคลื่อนอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เสียเวลา หรือ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะฉะนั้นทุกการสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วเกิน 24 ชั่วโมง จะไม่สามารถยกเลิกได้เลยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม แต่ในกรณีพิเศษ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ เฉพาะภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่สั่งซื้อ ด้วยการแจ้งมาที่ onlinestore@dtac.co.th ทาง dtac | online store จะคืนเงินให้คุณ โดยมีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ 2.5% ของมูลค่าคำสั่งซื้อนั้น ๆ
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากสินค้ามีปัญหา จะทำอย่างไร? ตอบ ถ้าสินค้าที่คุณซื้อจาก dtac online store ชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ตามสินค้าแต่ละประเภทนับจากวันที่ซื้อ โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สินค้า ระยะเวลารับประกัน* สำนักงานบริการ Apple iPhone สงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ Apple (www.apple.com/legal/warranty) สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค 8 สาขา Apple iPad Apple Authorized Service Provider (AASP)19 แห่ง คลิกที่นี่ BlackBerry ภายใน 10 วัน สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา LG ภายใน 10 วัน Samsung ภายใน 10 วัน Nokia ภายใน 10 วัน HTC ภายใน 30 วัน dtac aircard ภายใน 30 วัน dtac iWiFi ภายใน 30 วัน หมายเหตุ 1. ระยะเวลารับประกัน* เริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุอยู่บนใบเสร็จรับเงิน 2. ในกรณีเครื่องไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (Out of warranty) จะมีค่าบริการตามแต่ละกรณี
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะทราบได้อย่างไรว่ามีสินค้าที่ต้องการอยู่ในสต็อคของ dtac | online store หรือไม่? ตอบ ขณะที่คุณกำลังเลือกชมสินค้าใน dtac | online store ถ้าสินค้ายังมีในสต็อค จะขึ้นคำว่า “BUY NOW” ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถกดสั่งซื้อได้เลย ถ้าสินค้าไม่มีในสต็อค จะขึ้นคำว่า “SOLD OUT” ซึ่งแปลว่าหมดแล้วนั่นเอง อย่างไรก็ตามสต็อคของสินค้าในบางรุ่นที่จำหน่ายหมดไปแล้ว dtac | online store จะมีการอัพเดตข้อมูล รวมทั้งสต็อคสินค้าเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า
ดูบทความเต็ม
คำถาม สินค้าบน dtac | online store เป็นสินค้าจากศูนย์หรือไม่ / รับประกันกี่ปี? ตอบ มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นที่มีจำหน่ายบน dtac | online store ของเราเป็นสินค้าที่สั่งจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องในประเทศไทยและรับประกัน โดย ศูนย์บริการดีแทค คุณจึงสบายใจได้ว่าเป็นของแท้ที่มีการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการรับประกันนั้นขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด และเงื่อนไขของแต่ละบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อสินค้ากับ dtac | online store จะทราบผลการชำระเงินได้อย่างไร? ตอบ รู้ได้ทันทีหลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อและยืนยันการจ่ายเงิน หลังจากนั้นระบบจะตัดบัตรเครดิต หรือหักบัญชีของคุณ โดยคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ จาก PAYSBUY ถ้ากรณี บัตรเครดิตของคุณไม่ผ่านการอนุมัติ หรือวงเงินไม่พอ คุณควรติดต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อเช็คว่าบัตรของคุณมีการล็อคไม่ให้ทำ รายการทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: onlinestore@dtac.co.th
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Samsung Galaxy J7+ สามารถ ผ่อนค่าเครื่องพร้อมค่าบริการล่วงหน้าได้หรือไม่ ตอบ แพ็กเกจค่าเครื่องรวมค่าบริการล่วงหน้า สามารถผ่อนชำระได้ FAQ ที่เกี่ยวข้อง   สามารถทำการจอง Samsung Galaxy J7+ ล่วงหน้าได้กี่เครื่อง  ซื้อ Samsung Galaxy J7+ เสียค่าจัดส่งหรือไม่  โปรโมชั่นราคาพิเศษ สั่งซื้อ Samsung Galaxy J7+ ล่วงหน้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าด้วยหรือไม่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ ที่สาขา จะต้องนำเอกสารอะไรบ้างไปแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์  ตอบ 1. บัตรประชาชนตรงตามชื่อผู้จอง 2.  เลขที่คำสั่งซื้อ (ตัวอย่าง DTA000XXXXXXX) ที่ได้จาก SMS หรือ Email ยืนยันการจอง     
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อ Samsung Galaxy J7+ สามารถชำระเงิน ด้วยเงินสด และจ่ายเงินปลายทางได้หรือไม่  ตอบ ไม่สามารถชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ฯ หรือเก็บเงินปลายทางได้ โดยผู้จองต้องชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือ อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เท่านั้น   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   สั่งซื้อ Samsung Galaxy J7+ สามารถ ผ่อนค่าเครื่องพร้อมค่าบริการล่วงหน้าได้หรือไม่ โปรโมชั่นราคาพิเศษ สั่งซื้อ Samsung Galaxy J7+ ล่วงหน้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าด้วยหรือไม่ ซื้อ Samsung Galaxy J7+ เสียค่าจัดส่งหรือไม่   
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากไม่สามารถไปรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ได้ด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร ตอบ ในกรณีที่ผู้จองสินค้า ไม่สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สั่งจองสินค้าและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร  
ดูบทความเต็ม