ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าจาก dtac online store ทำได้อย่างไร? ตอบ ทำได้โดยการ เข้าไปเช็คสถานะการจัดส่งจากทางหน้าเว็บไซต์ หน้านี้ Online Store Tracking ใส่ Order ID ที่ขึ้นต้นด้วย DTACxxxxxxxxxx และใส่ email ซึ่ง Order ID นี้จะได้รับจาก SMS และ Email ตามที่แจ้งข้อมูลไว้ไปยังเบอร์ที่แจ้งติดต่อไว้   https://dtaconline.dtac.co.th/ordertracking  
ดูบทความเต็ม
คำถาม สั่งซื้อมือถือจาก dtac Online Store จะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณกี่วัน ตอบ การจัดส่งมือถือที่สั่งจาก dtac Online Store จะใช้เวลาไม่เกิน  3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับวันสั่งซื้อ)   - กรณีสั่งซื้อก่อน 12.00น. จะจัดส่งในวันทำการถัดไป - กรณีสั่งซื้อก่อน 12.00น. ของวันศุกร์ จะจัดส่งในวันจันทร์ ที่เป็นวันทำการปกติ - กรณีสั่งซื้อหลัง 12.00น. ของวันศุกร์ และ วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งในวันอังคาร ที่เป็นวันทำการปกติ   -กรณีเลือกสถานที่จัดส่ง >> ถึงบ้าน : จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดรับเครื่อง ค่ะ -กรณีเลือกสถานที่จัดส่ง ที่สำนักงานบริการ: จะมี e-mail แจ้งวันนัดรับเครื่อง ค่ะ     สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่นี่ Online Store Tracking   FAQ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าจาก dtac online store ทำได้อย่างไร?
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถติดต่อทีมงาน dtac | online store ได้อย่างไร? ตอบ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยในการสั่งซื้อหรือบริการของ dtac online store สามารถติดต่อได้ที่ Email onlinestore@dtac.co.th หรือ Tel. 02-202-8700 ระหว่างจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น.
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac | online store จัดส่งสินค้า และคิดค่าบริการในการจัดส่งอย่างไร? ตอบ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ หรือเลือกรับที่ดีแทคฮออล์ทั่วประเทศ โดยสินค้าจะถูกส่งภายใน 18.00น. ของวันทำการถัดไป   เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าของ dtac | online store สำหรับการสั่งซื้อก่อน 12.00น. ของวันจันทร์-วันพฤหัสบดี จะจัดส่งในวันทำการถัดไป ภายใน 18.00น. สำหรับการสั่งซื้อก่อน 12.00น. ของวันศุกร์ จะจัดส่งในวันจันทร์ ภายใน 18.00น. ที่เป็นวันทำการปกติ สำหรับการสั่งซื้อหลัง 12.00น. ของวันศุกร์ และ วันเสาร์-อาทิตย์ จะจัดส่งในวันอังคาร ภายใน 18.00น. ที่เป็นวันทำการปกติ วันทำการ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนัตขฤกษ์)   *สำหรับการจัดส่งที่ดีแทคฮอลล์ โปรดรอรับการแจ้งยืนยันทางอีเมล์ และ SMS เมื่อสินค้าอยู่ในสถานะพร้อมรับ   updated 02/10/2017  
ดูบทความเต็ม