โปรโมชั่น Samsung Galaxy S21 Series สำหรับลูกค้าประเภทใดบ้าง

 

สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา


- ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดาให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ


- ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ดีแทคแบบรายเดือน จะต้องจดทะเบียนเบอร์แบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดาให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎18-01-2021 04:33
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง