เงื่อนไขการซื้อเครื่อง OPPO F11 Pro ล่วงหน้ามีระยะสัญญาการใช้งานเท่าใด

 

ผู้ใช้บริการต้องยอมรับเงื่อนไขระยะสัญญาการใช้งาน 12 เดือน
- กรณีโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลดสำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎15-03-2019 04:18
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง