คำถาม

หากไม่สามารถไปรับเครื่อง Samsung Galaxy Note 8 ได้ด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร

 

ตอบ

ในกรณีที่ผู้จองสินค้า ไม่สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง

สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สั่งจองสินค้าและผู้รับมอบอำนา

 

สั่งจอง Samsung Galaxy Note 8 คลิกเลย !!! 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎04-09-2017 03:05
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง