dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

หากไม่สามารถไปรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ได้ด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร

เริ่มต้นโดย ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค บน ‎12-09-2017 11:08

คำถาม

หากไม่สามารถไปรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ได้ด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร

ตอบ

ในกรณีที่ผู้จองสินค้า ไม่สามารถมารับสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนโดยใช้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สั่งจองสินค้าและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสาร

 

ผู้มีส่วนร่วมในบทความนี้