คำถาม

หากสินค้ามีปัญหา จะทำอย่างไร?

ตอบ

ถ้าสินค้าที่คุณซื้อจาก dtac online store ชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ตามสินค้าแต่ละประเภทนับจากวันที่ซื้อ โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า

ระยะเวลารับประกัน*

สำนักงานบริการ

Apple iPhone

สงวนสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ Apple (www.apple.com/legal/warranty)

สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค 8 สาขา

Apple iPad

Apple Authorized Service Provider (AASP)19 แห่ง คลิกที่นี่

BlackBerry

ภายใน 10 วัน

สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา

LG

ภายใน 10 วัน

Samsung

ภายใน 10 วัน

Nokia

ภายใน 10 วัน

HTC

ภายใน 30 วัน

dtac aircard

ภายใน 30 วัน

dtac iWiFi

ภายใน 30 วัน


หมายเหตุ
1. ระยะเวลารับประกัน* เริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุอยู่บนใบเสร็จรับเงิน
2. ในกรณีเครื่องไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (Out of warranty) จะมีค่าบริการตามแต่ละกรณี

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎19-11-2014 08:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง