คำถาม

สามารถเปลี่ยนสีเครื่อง Samsung Galaxy Note 8 ที่จองไว้ ได้หรือไม่

 

ตอบ

ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า (สี) ได้ 

 

สั่งจอง Samsung Galaxy Note 8 คลิกเลย !!! 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎06-09-2017 09:46
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง