สั่งซื้อ Huawei Nova 5T ล่วงหน้า มีสัญญาการใช้บริการอย่างไร

 

  • โปรโมชั่น Huawei Nova 5T ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือน ที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน)

 

  • กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน เป็นการชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ

 

  • และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

 

สนใจสั่งซื้อ Huawei Nova 5T ล่วงหน้าที่ dtac Online Store  คลิก!!!

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎06-09-2019 03:23
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง