ผู้ชมขาประจำ

สอบถามข้อมุลชื้อเึรื่องราคาพิเศษ

ชื้อเครื่องราคาพิเศษ1สิทธิ์ชื้อสองเครื่องใด้ไหมคะ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สอบถามข้อมุลชื้อเึรื่องราคาพิเศษ

@wiweeeee ซื้อ 2 เครื่องได้ค่ะ แต่จะได้ 1 หมายเลข สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง ค่ะ ( 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 เครื่อง ) ค่ะ

10475

dtac feedback team