คำถาม

ประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้กี่วัน

ตอบ

ภายในระยะเวลา 10 วันทำการนับจากวันที่ออกใบเสร็จ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎09-03-2017 03:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง