คำถาม

ต้องการเปลี่ยนจุดรับของ หรือเปลี่ยนชื่อคนรับของได้หรือไม่

ตอบ

สามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการรับสินค้าและชื่อผู้รับสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสั่งซื้อสำเร็จ

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-03-2017 05:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง