คำถาม

ซื้อของกับ dtac | online store สามารถออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทได้หรือไม่?

ตอบ

ได้ค่ะ โดยปกติแล้ว เมื่อทำรายการถึงหน้า "CHECKOUT” ระบบจะดึงชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณใส่ไว้ มาเป็นที่อยู่ในใบกำกับภาษี
หากคุณต้องการใบกำกับเป็นที่อยู่อื่น หรือในนามบริษัท ขณะที่ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและอยู่ในขั้นตอนกรอกข้อมูลผู้ซื้อ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 

  1. เอาเครื่องหมายถูกออกจาก “ใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสำหรับออกใบเสร็จ”

tax00.PNG

 

2. กรอกชื่อ และทีอยู่บริษัท ในส่วนของที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

 

tax01.PNG

 

3. กด "ดำเนินการชำระเงิน"

 

 

 

 FAQ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎09-11-2017 10:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง