คำถาม

จองซื้อ iPhone X ล่วงหน้าสามารถยกเลิก,เปลี่ยนสีเครื่องหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆได้หรือไม่

ตอบ

สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการจองซื้อเครื่องล่วงหน้า โดยระบุรุ่น ความจุ และสีสินค้าแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎17-11-2017 11:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง