ขอเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ Huawei Nova 4 ล่วงหน้ากับดีแทคได้หรือไม่

 

สั่งซื้อ Huawei Nova 4 ล่วงหน้ากับดีแทคสั่งซื้อ Huawei Nova 4 ล่วงหน้ากับดีแทค

 

 

ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อเครื่องล่วงหน้า โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตาม เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
5 จาก 5
อัพเดตล่าสุด:
‎07-02-2019 02:02
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง