dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

การรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ ที่สาขา จะต้องนำเอกสารอะไรบ้างไปแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์

เริ่มต้นโดย ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค บน ‎12-09-2017 11:28 - แก้ไขล่าสุดเมื่อ ‎12-09-2017 11:28

คำถาม

การรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ ที่สาขา จะต้องนำเอกสารอะไรบ้างไปแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์ 

ตอบ

1. บัตรประชาชนตรงตามชื่อผู้จอง

2.  เลขที่คำสั่งซื้อ (ตัวอย่าง DTA000XXXXXXX) ที่ได้จาก SMS หรือ Email ยืนยันการจอง 

 

 

ผู้มีส่วนร่วมในบทความนี้