คำถาม

การรับเครื่อง Samsung Galaxy J7+ ที่สาขา จะต้องนำเอกสารอะไรบ้างไปแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์ 

ตอบ

1. บัตรประชาชนตรงตามชื่อผู้จอง

2.  เลขที่คำสั่งซื้อ (ตัวอย่าง DTA000XXXXXXX) ที่ได้จาก SMS หรือ Email ยืนยันการจอง 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎12-09-2017 11:28
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง