คำถาม

กรณีซื้อ iPhone x ออนไลน์สามารถเปลี่ยนที่จัดส่งหรือสีเครื่องได้หรือไม่ 

ตอบ

สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการซื้อเครื่อง โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้

ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎30-11-2017 10:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง