คำถาม

กรณีซื้อ iPhone 8 I 8 plus  ออนไลน์ สามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้หรือไม่ 

 

ตอบ

ไม่สามารถเปลี่ยนสีเครื่องได้ (กรุณาตรวจสอบสี รุ่น ขนาดทุกครั้งก่อนการชำระเงิน) 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎09-11-2017 04:23
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง