Newbie

ย้ายค่ายมาDtacแบบรายเดือนอายุไม่ถึง18

คือจะย้ายจากMy มารายเดือนDtac อะครับ แต่จนท.เค้าบอกอายุไม่ถึง18ปี เลยให้ไปที่ศูนย์ Myแล้วเอาชื่อพ่อแม่ลงทะเบียนนี่ยังใงครับ คือตอนเปิดซิมMy ผมลงทะเบียนเป็นชื่อผม
แท็ก (1)
2 คำตอบ
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายมาDtacแบบรายเดือนอายุไม่ถึง18

 

@

 

   • ผู้จดทะเบียนแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

   • ผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรอง
   • สำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครองจะต้องไปด้วยเท่านั้น ( ห้ามมอบอำนาจ )
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   • หากผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอม ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของผู้จดทะเบียน แต่เป็นผู้ปกครองโดยชอบ ตามที่ศาลอนุญาต
ให้สำเนาหนังสือคำประกาศของศาลที่อนุญาตให้เป็นผู้ปกครอง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

หรือไม่ก็ย้ายค่ายเป็นแบบเติมเงินของ dtac ก้ได้ค่ะ หรือจะเปลี่ยนเป็นชื่อคุณพ่อ คุณแม่ให้เรียบร้อยก่อน

แล้วค่อยให้ท่านมาทำเรื่องย้ายค่ายก็ได้ค่ะ 

 

4841

dtac feedback team

สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ย้ายค่ายมาDtacแบบรายเดือนอายุไม่ถึง18

อิจฉาเด็กสมัยใหม่ มีโทรสับตั้งแต่เด็กๆเลย ^^

 

 

ปล.แต่ถ้ามาเปลี่ยนชื่อเจ้าของเบอร์ตอนหลัง

จะมีผลต่ออายุใช้งานหรือเปล่า

>>inbox ถึง เจ้าหน้าที่ (แนบเบอร์ที่แจ้งปัญหา+ลิงค์กระทู้ที่สอบถาม)
>>Dtac แอพพลิเคชั่น
(สุดยอดแอพที่ต้องโหลด)