ลูกค้ากลุ่มใดบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจากดีแทค ในมาตรการ คนละครึ่ง

 

ลูกค้าที่จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในการชดเชยจากดีแทค ในมาตรการ คนละครึ่ง คือ

 

1. ลูกค้าจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

2. ลูกค้ากลุ่มองค์กร และธุรกิจขนาดย่อย

3. ลูกค้าต่างชาติ

4. ลูกค้าต่างด้าว

5. ลูกค้าที่สถานะระงับชั่วคราว (suspend) จะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
หนึ่งเดือนที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง