sirapob
New Contributor

j5 prime เคยส่งไปใน inbox แล้ว

ย้ายค่ายรับสิทธิ์ซื้อ j5 prime 1490.-
เคยส่งข้อความไปใน inbox แล้วนะครับ แต่ยังไม่มีการตอบกลับเลย
รบกวนเรื่องรายละเอียดด้วยครับ
แท็ก (1)