Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

iphone 11 pro หน้าจอแตก

iphone 11 pro ขอบหน้าจอแตก มีประกันหน้าจอแตกไหมคะ สามารถเครมหรือเปลี่ยนเครื่อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: iphone 11 pro หน้าจอแตก

@PPPKWR ❣️ สำหรับเครื่อง iPhone 11 Pro กรณีจอแตก จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันสินค้าค่ะ น้องฟ้าแนะนำคุณ ​@PPPKWR นำบัตรประชาชนพร้อมเครื่องติดต่อ icare โดยตรงอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Apple ตรวจสอบนะคะ Apple Care โทรฟรี 1800019900 เวลา 9.00-22.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน

หรือ สามารถนำเครื่องเข้าตรวจสอบอาการเครื่องได้ที่ dtac hall / dtac center โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งเครื่องให้ Apple ประเมินสภาพเครื่อง เพื่อซ่อมอีกครั้ง ทั้งนี้ จะอยู่ในดุลยพินิจของตัวแทนที่ทาง Apple แต่งตั้งนะคะ

dtac feedback team