Highlighted
New here

ใบมอบอำนาจ

จะซื้อโทรสัพใหม่ ใช่สิทธิ bluemember ต่อนจองจ่ายมัดจำ วันไปรับเครืองที่สาขา เจ้าของเบอร์ไม่สะดวก สามารถมอบอำนาจได้ไหมครับ

3 คำตอบ 3
Highlighted
dtac call center

ใบมอบอำนาจ

น้องใจดีปังปอนด์ สวัสดีครับ สำหรับการรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษ ลูกค้าจะต้องดำเนินการซื้อเครื่องด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ครับ หากต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะครับ ยินดีช่วยดูแลครับ

dtac feedback team

Highlighted
New here

เรื่อง: ใบมอบอำนาจ

อ่าว หรอครับ อยู่ไกลกันมากเลยครับ มีวิธี อื่นเเนะนำไหมครับ

Highlighted
dtac call center

ใบมอบอำนาจ

สำหรับการรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษนั้น จะต้องดำเนินการซื้อเครื่องด้วยตนเองเท่านั้นไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ครับ หากต้องการให้ช่วยดูแลเรื่องใดเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะครับ ยินดีช่วยดูแลครับ

dtac feedback team