NU-PY
New here

เช็คสถานะการสั่งซื้อ dtac online store

เมื่อวาน อยู่ขั้นตอนที่ 6 Awaiting Shipment

แต่ทำไมวันนี้ ถึงกลับมาอยู่ขั้นตอนที่ 1 ครับ 

Order # DTAC18081002078

สั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 10 ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ครับ