Highlighted
นักอ่าน
นักอ่าน

เช็คสถานะการสั่งซื้อ Order ID DTAC19012909656

DTAC19012909656

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เช็คสถานะการสั่งซื้อ

@FCN น้องฟ้าตรวจสอบ Order : DTAC19012909656 อยู่ในขั้นตอนรอผลการตัดเงินค่ะ อย่างไรน้องฟ้าประสานงานให้เพิ่มเติม หากทราบผลคืบหน้าแล้วจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team