jomkwan
Regular Viewers

สอบถามเรื่องสั่งซื้อโทรศัพท์

สนใจโปรผ่อน Hawaii mate 10 Pro ค่ะ อยากได้รายละเอียดทั้งหมดว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไร ต้องเปิดเบอร์ หรือติดสัญญาโปรเน็ตอะไรไหมคะ