draxcula
Just browsing

สอบถามเรื่องซื้อโทรศัพท์โปรโมชั่นทาง dtac online store พร้อมแพคเกจ

ผมใช้งานแพคเกจ 499บ.ต่อเดือนอยู่

หากต้องการซื้อโทรศัพท์โปรโมชั่นทาง dtac online store + ค่าบริการล่วงหน้า 2,000บ. พร้อมแพคเกจที่ต้องเปลี่ยนเป็น 599 บ.ต่อเดือน

ต้องใช้แพคเกจ 599บ.ต่อเดือน อย่างน้อยกี่เดือนถึงจะเปลี่ยนกลับไปใช้ 499บ.ต่อเดือนได้ครับ

2 คำตอบ 2
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: สอบถามเรื่องซื้อโทรศัพท์โปรโมชั่นทาง dtac online store พร้อมแพคเกจ

เรียนคุณ @draxcula

มีสัญญาการใช้งาน 12 เดือนครับ จึงจะเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ได้
zteller
นักตอบตัวยง

เรื่อง: สอบถามเรื่องซื้อโทรศัพท์โปรโมชั่นทาง dtac online store พร้อมแพคเกจ

สัญญาณ dtac เร็วลื่น 599 ก็แค่ 12 เดือนครับ ลดค่ามือถือ ไปคุ้มกว่า