mongkolbank
New here

สอบถามเรื่องการซื้อ iPhone 11 ครับ

กรณีที่เราต้องการซื้อ iPhone 11 128 GB ในราคา 22,200 ที่ต้องสมัครแพ็คเกจรายเดือน 899 บาท แต่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่เป็นของผู้ปกครอง แล้วผู้ปกครองอยู่ต่างจังหวัด ต้องทำยังไงบ้างหรอครับ

4 คำตอบ 4
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามเรื่องการซื้อ iPhone 11 ครับ

 

@mongkolbank  สามารถมอบอำนาจได้นะคะ  น้องฟ้าแนะนำ เอกสารมอบอำนาจ หรือ สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจน  และกรณีต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ จะต้องระบุมอบอำนาจในการเปลี่ยนแพ็กเกจด้วยค่ะ 

 

10475

dtac feedback team

mongkolbank
New here

เรื่อง: สอบถามเรื่องการซื้อ iPhone 11 ครับ

ขอตัวอย่างรายละเอียดที่ต้องเซ็นได้มั้ยครับ

mongkolbank
New here

เรื่อง: สอบถามเรื่องการซื้อ iPhone 11 ครับ

แล้วก็เอกสารส่งเป็นแบบถ่ายเอกสารได้มั้ยครับหรือจำเป็นต้องเซ็นโดยปากกาเท่านั้นครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามเรื่องการซื้อ iPhone 11 ครับ

 

@mongkolbank  สามารถเขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจได้ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องใด เช่น ข้าพเจ้า นาย ก ขอมอบอำนาจ ให้ นาย ข ดำเนินการซื้อเครื่อง ยี่ห้อรุ่น หมายเลข xxxx และต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจ xxxx  ค่ะ 

เอกสาร ต้องรบกวนเซ็นโดยปากกา ค่ะ 

 

10475

dtac feedback team