puay04
Brand Lovers

สอบถามสินค้าเข้า Meizu M3 Note

Meizu M3 Note จะมีสินค้าเข้าอีกไหมค่ะ
ถ้ามีสินค้าเข้าเมื่อไร หรือต้องทำการจองค่ะ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามสินค้าเข้า Meizu M3 Note

ปัจจุบันสินค้าดังกล่าวหมดนะคะ ( สินค้าทางออนไล www.dtac.co.th )  อย่างไร

คุณ puay04 สามารถลองสอบถามทางหน้าร้านเพิ่มเติมได้ค่ะ 

 

Buddy ใบบัว แจ้งข้อมูลค่ะ 

</