iosx
New Contributor

ย้ายเครือข่าย เพื่อเข้าโครงการส่วนลด 1500 บาท

ถามเป็นรายคำถามนะครับ

1. ย้ายเครือข่ายแบบออนไลน์ จะได้รับโปรโมชั่นค่าเครื่องหรือไม่

2. ย้ายเครือข่ายแบบออนไลน์ ถ้าทำการย้าย ใช้เวลากี่วัน

3. ย้ายเครือข่ายแบบออนไลน์ ซื้อเครื่องราคาพิเศษ พร้อมโปรเลยใช่หรือไม่

4. ย้ายเครือข่ายแบบออนไลน์ สามารถผ่อน 0% ได้ใช่หรือไม่

5. ย้ายเครือข่ายแบบออนไลน์ เมื่อทำการย้าย ต้องย้ายให้เสร็จก่อนแล้วจึงซื้อเครือง หรือ เหมือนข้อ 3.

6. ย้ายเครือข่ายแบบออนไลน์ หากซื้อเครื่องพร้อมโปร/ย้ายให้เสร็จก่อนแล้วจึงซื้อเครื่อง จะได้เครื่องภายในกี่วันหลังจากซื้อ

7. หากซื้อเครื่องจะทราบได้อย่างไรว่า เครื่องที่จะซื้อยังมีในคลังสินค้าหรือไม่ หรือ ให้สั่งซื้อไปสุ่ม ๆ มีไม่มีค่อยว่ากันอีกที?

8. ค่าบริการล่วงหน้าของโปรโมชั่นส่วนลดค่าเครื่อง เท่าที่ทราบมาคือสามารถผ่อน 0% รวมกับค่าเครื่องได้ใช่หรือไม่

1 คำตอบ 1
iosx
New Contributor

เรื่อง: ย้ายเครือข่าย เพื่อเข้าโครงการส่วนลด 1500 บาท

ตอบช้า ได้รับคำตอบละ