Title_spn
Contributor

ย้ายค่ายออนไลน์

ทำไมย้ายค้ายออนไลน์มันยุ่งยากจังเลยค้ะ ป่านนี้ยังไม่ส่งซิมมาไห้เรย มีพนักงานจากบริษัท NiKo's ติดต่อมาแจ้งจะมาส่งซิม นัดไว้วันเสาร์ ก็คือวันนี้ รอตั้งแต่เช้าจนเย็นก้ไม่ยังไม่มา สรุปจะไห้ย้ายไหมค้ะ ตอบกลับด้วยค่ะ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์

น้องฟ้า ประสานงานตรวจสอบความคืบหน้าให้นะคะ 

inbox

 

</