Benjanam
New Contributor

มือถือที่สั่งจอง

มอถือเจ5พรามที่ต้องจ่ายแค่1490 ที่จองไว้กับโปรโมชั่น599 น่ะค่ะเมื่อไหร่จะได้เครื่องคะรอนานแล้วคะเครื่องไม่มาซักที