Regular Viewers

มีโปรซื้อเครื่อง สำหรับลูกค้าเก่าไหมครับ

ลูกค้าเก่ามีโปรซื้อเครื่องราคาพิเศษไหมครับ 

เป็นลูกค้ามา 18 ปีแล้วครับ