sarawut1112
Regular Viewers

มีส่วนลดอะไรบ้าง สำหรับลูกค้าที่จะย้ายค่ายเบอร์เดิมและ ถ้าซื้อพรีออเดอร์ Huawei P10

มีส่วนลดอะไรบ้าง สำหรับลูกค้าที่จะย้ายค่ายเบอร์เดิมและ ถ้าซื้อพรีออเดอร์ Huawei P10 จะได้รับส่วนลดเท่าไร

และต้องชำระเงินทั้งหมดเท่าไร