wasuthep
Regular Viewers

จอง S8+ ไปแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อให้ชำระเงินครับ

หมายเลขการจอง RFPB170945099 รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: จอง S8+ ไปแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อให้ชำระเงินครับ

 

@

 

 

 

dtac feedback team