Promrat
Contributor

ขอคำตอบครับ

ซื้อโทรศัพท์พร้อมโปรย้ายค่ายแล้วทำไมไม่ได้โทรศัพท์ครับทำไมได้แค่ซิม

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอคำตอบครับ

@Promrat สำหรับการย้ายค่ายเลือกซื้อเครื่องราคาพิเศษทาง Online จะได้รับ sim card จัดส่งไปก่อนนะคะ เมื่อได้ sim แล้วจากนั้นให้รอผลการโอนย้าย 2 วันทำการ หลังจากที่โอนย้ายสำเร็จจะได้รับ sms ยืนยัน รวมถึง sms แจ้ง link url เพื่อเข้าไปซื้อเครื่องราคาพิเศษค่ะ

10475
</